Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Dom Hans van der Laan & DNC

In ons kantoor staat een bank van Nederlandse benedictijner monnik, architect en ontwerper Dom Hans van der Laan. De bank, die we in bruikleen hebben van Bloomberry, is een bijzonder ontwerp van Van der Laan en komt uit De Abdij Sint-Benedictusberg in Mamelis, gemeente Vaals.

Fotografie: Laura Knipsael

Hans van der Laan verdiept zich in vormen, proporties, even-wicht en de wijze waarop mensen ruimtes beleven. Hij combineerde zijn religieuze leven met het werken aan architectuurtheorieën en het ontwerpen van een aantal gebouwen, die hij ook zou inrichten.

Zowel zijn gebouwen als de meubelen zijn gebaseerd op een door Van der Laan ontwikkelde maatverhouding: ‘het plastische getal’, waarbij de menselijke ervaring in de ruimte het uitgangspunt is en de architectuur een ondergeschikte rol aanneemt.

Boven