Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Onderzoek: Wanneer is wonen?

Wanneer is wonen? is een verkennend onderzoek naar nieuwe betekenissen van wonen in de voormalige zuidoostelijke mijnstreek van Limburg. 

Het gebied maakt sinds de sluiting van de mijnen een groot aantal maatschappelijk-economische veranderingen door. Deze zorgen er voor dat bestaande woonomgevingen niet meer aansluiten bij toekomstige vormen van wonen. Het onderzoek verkent nieuwe betekenissen van deze toekomstige woonvormen.

Cyclische structuren

Hoe kunnen we woonomgevingen van overbodige lineaire systemen transformeren naar cyclische structuren? En wat betekent dit voor het huis? Dit wordt onderzocht met het denkmodel. Dit model is exemplarisch voor een strategie die op verschillende schalen in de streek toepasbaar is.

De Netzstadt-theorie is een theorie die uitgaat van geëvolueerde infrastructuren en voorzieningen.

Door accurate ingrepen worden deze opnieuw levensvatbaar gemaakt. Voor dit onderzoek zijn alle cultuur-historische lagen van de streek ontleed en in kaart gebracht.

Rurale leefomgeving

Met het introduceren van een nieuwe landschappelijkheid als de woonomgeving kan de Netzstadt-theorie over de streek worden uitgelegd. Positie en oriëntatie ten opzichte van het klimaat en de geografische eigenschappen zijn bepalend voor de woonstructuur.

Notities en bevindingen

Verschillende notities en bevindingen van dit verkennend onderzoek zijn gevat in een essay. In het essay komen onder andere een filosofisch kader, een etymologische uiteenzetting en een betekenisduiding van het begrip ‘wonen’ aan bod.

Boven