Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Collec­tief

In de 21e eeuw is er ruimte voor een andere manier van wonen en (samen)leven. Er is steeds meer behoefte aan ruimtes die collectief gebruikt kunnen worden en waar plek is om elkaar te ontmoeten.

Ont­moeting

Wasruimtes, gemeenschappelijke verblijfsruimtes en gedeelde buitenruimtes. Door slim te ontwerpen kunnen meerdere groepen mensen dezelfde ruimtes gebruiken. In een tijd dat ruimte steeds schaarser wordt en de deeleconomie een vlucht neemt, wordt collectief gebruik steeds belangrijker. Het is een effectief gebruik van spaarzame oppervlakte, maar het stimuleert tevens ontmoeting en verbinding tussen mensen. Een wezenlijke behoefte in een maatschappij die steeds individualistischer lijkt te worden.

Vanzelf­sprekend

Gemeenschappelijk gebruik raakt steeds meer ingeburgerd, maar tegelijkertijd blijft er een sterke behoefte aan eigenheid, geborgenheid en privacy. Die balans, tussen het collectief en het individu, vormt in de nieuwe context een interessante uitdaging. De ontwerper schept in de nieuwe context de infrastructuur waarin gedeeld gebruik wordt gefaciliteerd en een natuurlijke vanzelfsprekendheid krijgt.

De strikte
scheiding tussen de collectieve ruimte en de privé-sfeer vervalt in de nieuwe context.

Projecten

Meer projecten waar de verschillende contexten een grote rol spelen.

Contexten

Neem contact
met ons op.

    Boven