Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Erf­goed

Erfgoed vraagt om eerbied voor het verleden. En tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor nieuwe invullingen en nieuw gebruik.

Het herbestemmen van erfgoed vraagt om zorgvuldigheid. Het materiaalgebruik, de stijlelementen en de indeling: ze vertellen allemaal een deel van het verhaal van het vroegere gebruik van een gebouw. De kunst is om deze eigenschappen voor de toekomst te behouden en tegelijkertijd ruimte te maken voor een nieuwe invulling en nieuwe bewoners. Daarom brengen we heden en verleden in de nieuwe context met elkaar in balans en vormt de geschiedenis letterlijk het fundament voor de toekomst.

Verhalen

Een oude school, een voormalig gemeentehuis of een voormalige boerderij: ze dragen de verhalen van een vergane tijd met zich mee. Er vonden ontmoetingen plaats, er werd handel gedreven en mensen beschouwden het als hun thuis. Die verhalen geven we in de nieuwe context een plek.

Het verleden vormt in de nieuwe context het fundament voor de toekomst.

Verantwoord

Verantwoord omgaan met erfgoed betekent dat ingrepen die we doen in het gebouw, geen onherstelbare sporen mogen nalaten. Anders gezegd: de essentie van het gebouw, de belangrijke kenmerken, moeten behouden blijven. Oud en nieuw mogen een contrast vormen, maar de essentie van het oorspronkelijke gebouw dient zichtbaar en voelbaar te blijven.

Projecten

Meer projecten waar de verschillende contexten een grote rol spelen.

Contexten

Neem contact
met ons op.

    Boven