Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Living Lab Leemsteen & DNC

Augustus 2023

Binnen het ‘VLAIO Living Lab Circulaire Economie VAN AARDE NAAR WAARDE – Toepassing van Leemsteen in de praktijk’ verkennen onder andere Universiteit Hasselt de toepassing van leemsteen in bouwprojecten. Aan de hand van experimenteel onderzoek, reële praktijkcases en een demoproject onderzoekt Living Lab Leemsteen de technische punten bij het ontwerp en de uitvoering van leemsteenmetselwerk.

Leemsteen is een circulair bouwmateriaal dat de voetafdruk van materialen en de CO2-uitstoot van de bouwsector kan verlagen.

In ons project ‘Woonhuis Weert‘ gebruiken we 1 meter lange prefab stampleem blokken van Fetdeterra. We zijn in Noord-West Europa de allereerste die deze prefab blokken gebruiken in een ontwerp – voor ons een praktische vernieuwende toepassing die een andere manier van consumeren, produceren en bouwen laat zien. Vandaar dat twee onderzoekers van Universiteit Hasselt op bezoek kwamen om de praktijk te verkennen en in gesprek te gaan met Joey en Jos.

Duurzaamheid is in de nieuwe context een samenspel van natuurlijke materialen en het slim gebruikmaken van energiebronnen. Het is geen strijd tegen de natuur of tegen de seizoenen, maar een behendige wijze om natuurlijke energiebronnen in je voordeel te gebruiken. 

Centraal voor Living Lab Leemsteen staat dus co-creatie en interactie met zowel studenten en onderzoekers als bouwprofessionelen. Tijdens verschillende events en via publicaties verspreidt Living Lab Leemsteen de opgebouwde kennis, demonstreren ze toepassingsmogelijkheden van leemsteen en willen ze een brede doelgroep inspireren en sensibiliseren. Iets wat we heel graag toejuichen en aanmoedigen!

Boven