Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Opdracht­geverschap

De strikte scheiding tussen ontwerper en gebruiker vervalt en maakt plaats voor een hybride creatief proces. De visie en identiteit van de opdrachtgever moeten zichtbaar zijn in het eindresultaat.

Dialoog

In de nieuwe context speelt de opdrachtgever een intensieve rol in het ontwerp- en bouwproces. De keuzes die gedurende het traject worden gemaakt, zijn namelijk bepalend voor het gebruik in de toekomst. De wensen en verlangens van de gebruiker moeten zichtbaar zijn in het eindresultaat. Daarom gaan opdrachtgever en opdrachtnemer – ontwerper en gebruiker – voortdurend de dialoog aan om tot een gezamenlijk ontwerp te komen. Een proces van co-creatie en kruisbestuiving.

In de nieuwe context
trekken ontwerper
en opdracht­gever
gezamenlijk op.

Verlangens

Ontwerp en architectuur gaat over ideeën en verlangens. Het plan om een oude boerderij om te vormen tot een gerieflijke woonomgeving. Of om een huis te bouwen dat precies toegesneden is op jouw wensen. Bij ontwerpen en bouwen in de Nieuwe Context speelt wederzijds vertrouwen daarom een belangrijke rol. Ontwerper en gebruiker gaan het proces gezamenlijk in en laten zich leiden door de inzichten die zich gedurende het traject aandienen.

Openbare ruimte

Voor projecten in de openbare ruimte geldt ook dat De Nieuwe Context vraagt om inbreng van gebruikers. Het ophalen van wensen en het luisteren naar ideeën van omwonenden en gebruikers is zowel voor het proces als het eindresultaat onmisbaar. Een actieve rol in het project leidt namelijk tot een groter gevoel van eigenaarschap van toekomstige gebruikers. De ontwerper ordent en reflecteert op deze input en zet deze om in een visie die voldoet aan de wensen van gebruikers en omwonenden.

Projecten

Meer projecten waar de verschillende contexten een grote rol spelen.

Contexten

Neem contact
met ons op.

    Boven