Menu

Ontwerp expositie ‘Luxe?’

gerealiseerd

Ontwerp expositie ‘Luxe?’

 

Klassieke ruimtelijkheid

Voor de tentoonstelling ‘Luxe?’ in Cube Design Museum hebben we ruimtelijke sequenties ontworpen die aansluiten bij de inhoudelijke vraagstellingen van de expositie.

De bezoeker ervaart in het begin van de tentoonstelling bevestigende objecten en klassieke ruimtelijkheid.

 

Transparante drager

Naarmate bezoekers hun weg vervolgen worden ze geconfronteerd met een nieuwe bevragende ruimtelijkheid. Wanneer het toekomstbeeld van luxe wordt onderzocht, vervaagt de ruimtelijkheid tot een transparante drager die nieuwe inzichten en verbanden mogelijk maat.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!