Menu

Herbestemming pompstation Withuis

in onderzoek

Herbestemming pompstation Withuis

Traag erfgoed

In het buitengebied is herbestemming van erfgoed, vooral door demografische ontwikkelingen (krimp), vaak niet vanzelfsprekend. Als mensen en bedrijven wegtrekken, blijven lege gebouwen achter. Dat kan leiden tot verloedering, onveilige situaties en een groeiend gevoel van onbehagen.

De aanpak en omgangsvormen in de erfgoedzorg zijn vaak gericht op stedelijke- of groeigebieden en lijken in deze buitengebieden niet toereikend. Naar verwachting zullen steeds meer historische boerderijen, kerken, openbare gebouwen en fabrieksgebouwen hun functie verliezen. Dat vormt een steeds groter vraagstuk. Het behoud is lastig, zonder middelen of gebruikers.

 

Een onorthodoxe discussie

De huidige ontwikkelingen vragen om het maken van bewuste keuzes. Keuzes die te maken hebben met emoties, met identiteit, ruimtelijke kwaliteit en vooruitgang. Een veranderende context verandert ook de spelregels. Dat werpt vragen op, maar zorgt ook voor kansen. Aan de hand van de casus van het tankstation in Withuis gaan we die discussie openbreken. Met iedereen.

Haalbaarheid

We inventariseren, leggen verbanden, zoeken naar mogelijkheden maar zijn ook niet bang pijnpunten en onmogelijkheden te benoemen. Want wat als – zoals in Withuis – herbestemming onmogelijk blijkt? Hoe belangrijk is dat gebouw eigenlijk? Is daadwerkelijk élk gebouw het behouden waard? Wat is de consequentie als we het slopen? Of moeten we accepteren dat er ruïnes ontstaan? Wie moet er voor de kosten opdraaien wanneer het gebouw zonder nieuwe functie behouden blijft?

Contexten

Om over een toekomst van het gebouw te kunnen praten, brengen we de context ervan in kaart. Het gebouw is zowel in ruimtelijk als economisch opzicht sterk verbonden met Withuis en haar relatie met de grensovergang direct ten zuiden ervan. Daarom beginnen we met een verkenning van de ruimtelijke context vanuit de historie. Het brengt de belangrijkste ijkmomenten en periodes in beeld die invloed hebben gehad op de (ruimtelijke) ontwikkeling van Withuis.

Samen met Bureau Patina onderzoeken we de toekomstmogelijkheden die het voormalige Caltex tankstation in Withuis biedt. Meer informatie over dit project, neem dan contact met ons op.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!