Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Stichting Mevrouw Meijer is een onderzoeksbureau dat verbetering van schoolarchitectuur nastreeft. De stichting vindt schoolgebouwen belangrijk omdat kinderen er een groot en vormend deel van hun leven doorbrengen. Een school is meer dan een bedrijfshuisvesting; het ontwerp van scholen verdient liefde, concentratie, gedrevenheid en deskundigheid. Samen met twee andere bureaus uit Limburg hebben we in opdracht van Mevrouw Meijer ontwerpend onderzoek gedaan naar Basisschool De Kasteeltuin in de wijk Donderberg, Roermond. Ons ontwerp is uit deze inzendingen verkozen tot winnend ontwerp. 

Plaats

Roermond

Jaar

2024

Tijdens ons onderzoek hebben wij diverse thema’s vastgesteld en observaties gedaan die we in een methodiek hebben verwerkt. De methodiek heeft betrekking op onder meer de thema’s herkenning, herinnering, geborgenheid en omarming. Om kinderen, leraren en omwonenden een geborgen, veilige en herkenbare omgeving aan te bieden.

Aan een definitief ontwerp wordt op dit moment hard gewerkt. 

De Rondgang

Goede afmetingen van de klaslokalen, het gemis van een aula en het ontbreken van een geschikte toegang en natuurlijke ventilatie zijn een aantal observaties die zijn gedaan van het schoolgebouw. De thema’s en observaties zijn verwerkt in één context versterkend ontwerp: De Rondgang.


In ons ontwerp worden nieuwe functies gecreëerd die momenteel ontbreken op de school

Huidige situatie

Vorig project Volgend project
Boven