Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Basisschool De Kasteeltuin in Roermond
Transformatie

Stichting Mevrouw Meijer is een onderzoeksbureau dat verbetering van schoolarchitectuur nastreeft. De stichting vindt schoolgebouwen belangrijk omdat kinderen er een groot en vormend deel van hun leven doorbrengen. Een school is meer dan een bedrijfshuisvesting; het ontwerp van scholen verdient liefde, concentratie, gedrevenheid en deskundigheid. Samen met twee andere bureaus uit Limburg hebben we in opdracht van Mevrouw Meijer ontwerpend onderzoek gedaan naar Basisschool De Kasteeltuin in de wijk Donderberg, Roermond.

Tijdens ons onderzoek hebben wij diverse thema’s vastgesteld en observaties gedaan die we in een methodiek hebben verwerkt. De methodiek heeft betrekking op onder meer de thema’s herkenning, herinnering, geborgenheid en omarming. Om kinderen, leraren en omwonenden een geborgen, veilige en herkenbare omgeving aan te bieden.

Goede afmetingen van de klaslokalen, het gemis van een aula en het ontbreken van een geschikte toegang en natuurlijke ventilatie zijn een aantal observaties die zijn gedaan van het schoolgebouw. De thema’s en observaties zijn verwerkt in één context versterkend ontwerp: De Rondgang.

De Rondgang is een houten ribben structuur die soms als binnenruimte (aula, leerplek) en soms als buitenruimte (entree, verdere omarming van het speelplein) fungeert. Het creëert nieuwe functionaliteiten die nu gemist worden in de school. Het biedt de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie en de ruimte voor een bibliotheek, leerplekken en een aula waar gevierd, gesproken, geleerd en gegeten kan worden.

Door de beoogde ruimtelijke ervaring voelt De Rondgang als een veilige en herkenbare plek om naar toe te gaan. Overal in de school is De Rondgang herkenbaar, zodat kinderen weten waar ze zijn. Naarmate kinderen ouder worden, verplaatsen ze zich door de gang. Van kinderopvang tot groep 8: allen verbonden aan De Rondgang. Bij de kinderopvang is een speelhal in De Rondgang aanwezig en bij groep 8 rustige leerplekken. In het midden van De Rondgang is de aula gepositioneerd, hier ligt ook de hoofdentree. Dit is een centrale ruimte waar veel contact is met het speelplein.

Ons ontwerpend onderzoek laat Basisschool De Kasteeltuin na renovatie herkenbaar blijven als de contour die er eerst stond. Ook is het ontwerp tegelijkertijd geschikt voor toekomstig gebruik. Ons ontwerp biedt geborgenheid en is een plek waar kinderen vrij kunnen zijn; er is ruimte voor omarmen en voor herinneringen.

Regio: Limburg
Fase: Ontwerpend onderzoek afgerond
Vorig project Volgend project
Boven