Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Park Urbana
Herbestemming

De binnenstad van Heerlen ondergaat een wezenlijke transitie. Waar (lege) winkelruimte en betonnen pleinen nu de boventoon voeren, is er in de toekomst behoefte aan groen, water en plekken waar bewoners van de stad samen kunnen komen.

De Nieuwe Context ontwierp, in opdracht van IBA Parkstad, Park Urbana: een tijdelijk stadspark dat het Van Grunsvenplein bij het Parkstad Limburg Theater transformeert in dit voorstel in een stedelijke oase. Een plek waar Heerlenaren op kleine schaal gewassen kunnen kweken, waar ruimte is voor ontmoeting en waar kinderen kunnen spelen. Ook is er een podium waar plaats is voor kunst en muziek. In een waterbassin, dat het verbindende element van het park vormt, wordt regenwater verzameld en direct hergebruikt. Het is gebouwd naar voorbeeld van een Impluvium: een Romeins bouwwerk, gemaakt om regenwater op te vangen.

Regio: Limburg
Fase: Onderzoek
Vorig project Volgend project
Boven