Een onderzoek-
en ontwerpbureau
gespecialiseerd in
verblijven en wonen.

Welkom in de
nieuwe context.

Schaalniveau

Architectuur, interieur, tuin en meubel: De Nieuwe Context opereert op verschillende schaalniveaus. Op elk niveau geldt dat de context bepalend is. Ieder detail in de afwerking of materiaalkeuze, hoe schijnbaar klein het ook is, werkt ondersteunend aan context en draagt bij aan het gevoel van samenhang.

Opdracht­geverschap

In de nieuwe context speelt de opdrachtgever een intensieve rol in het ontwerp- en bouwproces. De keuzes die gedurende dit traject worden gemaakt, zijn namelijk bepalend voor het gebruik in de toekomst en de visie van de opdrachtgever moet duidelijke zichtbaar zijn in het eindresultaat. De relatie tussen ontwerper en opdrachtgever is in de nieuwe context dus hybride: zij gaan voortdurend de dialoog aan en komen in gezamenlijkheid tot een ontwerp.

Om tot een goed con­tex­tueel ont­werp te komen worden pro­jecten in fases opge­deeld; met elk een eigen focus.

01  Onderzoek accordion-plus accordion-minus

In de onderzoeksfase brengen we de bestaande context in kaart, verzamelen alle data en formuleren de opgave.

02  Principe ontwerp accordion-plus accordion-minus

Het principe ontwerp toont de ruimtelijke randvoorwaarden. Daarbij ligt de nadruk op gebruik en compositie.

 

03  Atmosferisch ontwerp accordion-plus accordion-minus

Atmosferisch ontwerp richt zich op de soorten materiaal, licht en tactiele kenmerken.

04  Technisch ontwerp accordion-plus accordion-minus

Hier ligt de nadruk op de details. Het ontwerp wordt uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan op detailniveau.

05  Uitvoering accordion-plus accordion-minus

In deze laatste fase bewaken we het ontwerp tijdens de uitvoering. Idee & pragmatiek komen samen.

Project archief

Om een volledig beeld te krijgen van onze werkwijze bekijk dan ons projectenarchief.

de-nieuwe-context-projectoverzicht-werkwijze-projecten3

Contexten

Een over­zicht van regio’s waar De Nieuwe Context pro­jecten gerea­liseerd zijn.

de-nieuwe-context-dnc-plattegrond-nederland-werkzaam-projecten-overzicht001

Neem contact
met ons op.

    Boven